به:  هادی خرسندی سابقا عزیز

 

از:  بابک یزدی

babakyazdi@yahoo.com

www.babakyazdi.com

 

هادی جان قبل از هرچیز واقعا برایت متاسفم۔ تاسف از این جهت که با اینکه شما هیچ وقت خود را چپ ندانسته ای و نبوده ای ولی سالها پیش زمانیکه با راست جامعه و دوخرداد، مذهب و ناسونالیست، کمی فاصله و  مشکل داشتی و آنها را تا حدودی  به نقد میکشیدی خود را تا حدودی در کنار چپ می دیدی و از آنها تا حدودی حمایت می کردی و  حمایت می گرفتی۔ اما امروز برای اینکه خودت را به راست جامعه، شهروند و نبوی و دوخرداد و مذهب و ناسیونالیست نزدیکتر کنی باید به ما توهین کنی و اتهام بزنی تا  شاید آنها را بتوانی تا حدودی کنار خود داشته باشی؟!

 

در آن موقع  در نوشته هایت در افشای دوخرداد و شهروند و ۔۔۔ از من و مصطفی صابر و امثالهم فاکت می آوردی۔ و در افشای شهروند و دو خرداد در رستوران کارون در تورنتو می گفتی که "شهروند مشغول فروش و قالب کردن دوخرداد به جامعه و مردم است"۔  و یا در اشاره به مطلب من در نقد شهروند که در نشریات و سایتها و  بویژه سایت دیدگاه درج شده بود  می گفتی "بابک یزدی به شهروند کم گفته است"، و یا با نشان دادن اطلاعیه حزب در مورد  تدریس مانیفست کمونیست توسط مصطفی صابر  در شهروند که در ازای پول شهروند آن را چاپ کرده بود  می گفتی " من اگر به جای حزب کمونیست کارگری و  یا مصطفی صابر بودم برای درج اطلاعیه ام  در شهروند نه تنها به آن پول نمی دادم، بلکه پول هم می گرفتم"۔ و یا موقعی که در همان جلسه شعر خوانی به شعر معروف خودت  بچه ها این نقشه۔۔۔ می رسیدی چند بیت آخر آن را نمی خواندی و در جلوی همه می گفتی " فکر نکیند از ترس این دوستان حزب کمونیست کارگری (اشاره به من و چند نفر دیگر رفقای حزبی که در سالن بودیم) است که این بیت ها را نمی خوانم بلکه من واقعا به این پی برده ام که این چند بیت بدجوری  ناسیونالیستی هست"۔  در آن زمان چنان به رادیکالیست ، چپ و حزب نزدیک شده بودی که راست جامعه تو را به حزب منتسب می کرد و اتهام !!! وابسته به حزب کمونیست کارگری را به تو می زدند!!! و تو هم به طنز می گفتی که " من آنقدر بزرگم که توی هیچ حزبی نمی گنجم"۔

 

نمی دانم آن موقع هنوز پی نبرده بودی که منبع مالی ما کجاست؟ و یا اینکه آقایان حجاریان و نبوی  و رئیس دانا به اطلاع شما نرسانده بودند که ما از اسرائیل تغذیه می کنیم؟!

شاید آن موقع کمک های مالی ما را به حزب قبول می کردی و نمونه زیر را که در سال ۲۰۰۱ من به حزب کرده بودم به دلیل دوستی با من قبول می کردی۔

****

نامه اسد گلچینی مسئول کمیته کل کشور وقت به بابک یزدی

رفيق عزيز بابک يزدى

ضمن سلام گرم و آرزوى موفقيت هر چه بيشتر

بابک جان ميخواستم در اينجا براى کمک بزرگى که به کار کميته کل کشور کرده اى صميمانه ازت تشکر کنم. بدون شک اين کمک شما حزب را در پيشبرد کارهايش يارى بيشترى ميدهد.

همواره برايت آرزوى موفقيت دارم.

٥٠٠٠ دلار کمک شما از طريق رفيق کيوان جاويد دريافت شد و با معذرت از تاخير در ارسال اين نامه.

قربانت اسد گلچينى ٢٦ مارس ٢٠٠١

رونوشت: ليدر حزب رفيق منصور حکمت

رفيق آذر مدرسى

رفيق کورش مدرسى

رفيق اصغر کريمى

****

 

هادی جان این بخشی از کمکی بود که من در آن سال به حزب کرده بودم و تو هم گویا در آن موقع مشکلی در باورش نداشتی و طبیعتا اصلا خبر نداشتی و سؤال هم نداشتی، چون به چپ و رادیکالیسم و ما نزدیکتر بودی تا راست و دوخرداد و ناسیونالیسم و شهروند و نبوی و۔۔۔

 

و اما هادی جان باید به تو بگویم که با اینکه وضع مالی من خیلی بدتر از آن موقع است و در سال گذشته من مجبور شدم حتی خانه شخصی خودم را هم بفروشم اما فقط در ۱۲ ماه اولی که تلویزیون کانال جدید ما راه افتاد من به تنهایی فقط برای این تلویزیون بیش از ده هزار دلار کمک مالی کردم۔

در ضمن اگر واقعا بیشتنر از این مایلی بدانی گزارش کمک های مالی ما هر ماه در نشریه انترناسیونال چاپ می شود و برای اینکه بازم  کارت را راحت تر کنم این فقط بخشی از کمپین مالی ماست که در ماه سپتامبر  سال گذشته توانستیم بیش ز صد هزار دلار در یک ماه جمع کنیم۔ با اسم و رسم و مبلغ شاید هنوز هم این همه دقت برایت کافی نباشد و باز هم دنبال حرفهای حجاریان و نبوی و ۔۔۔۔ هستی؟!!!

در هر حال این لیست را در آن موقع من مرتب روی سایت روزنه نیز گذاشته ام و همگی در سایت روزنه و در تاریخ مربوطه نیز هست  می تونی برای امثال نبوی هم بفرستی عزیز جان۔ این هم لینک آن تاریخ ۱۵ سپتامبر را نگاه کن۔

http://www.rowzane.com/index-ET2005/000row-etelayeh09-10sept-oktbr.html

 

به امید سلامتی تو

بابک یزدی

****

لیست شماره ١

در پاسخ به فراخوان مالی حزب

 

در پاسخ به فراخوان کمپین جمع آوری ١٠٠ هزار دلار در یک ماه، در اولین هفته ٢٣٧٥٠ دلار از ایران و خارج کشور جمع آوری شده است. در سه هفته باقیمانده ٧٦٢٥٠ دلار دیگر باید جمع آوری شود.

بعلاوه مبالغی نیز از جانب افراد و برخی واحدهای حزب تعهد داده شده است که بدنبال عملی شدن این تعهدات، در لیست های بعدی اعلام خواهد شد.

 

انگلیس:

١_ فریبرز دانشور                  ٢٠٠٠ پوند  

٢_ مریم نمازی و فریبرز پویا    ١٠٠٠ پوند

٣_ دانش فرزان                    ١٠٠ پوند

 

کانادا:

٤_ بانو مخبر                          ١٠٠ دلار کانادا

٥_ ن.ن                                  ٢٠ دلار

٦_ بابک يزدي                        ١١٠٠ دلار

٧_ امير روشن                       ٢٠٠ دلار

٨_ عصام شکري                    ١٠٠ دلار

٩_ اقبال                             ٢٠٠ دلار

١٠_ فرزانه                          ١٠٠ دلار

١١_ آلا                               ٢٠ دلار

١٢_ ورونیکا                         ٢٠ دلار

١٣_ مسعود ارژنگ               ٢٠٠ دلار

١٤_ یوهان محبوبی              ٥٠ دلار

١٥_ حسین                        ١٠ دلار

١٦_ محسن ابراهیمی          ١٠٠٠ دلار

 

ایران:

١٧_ حسن رضائی      ٥٠ هزار تومان

١٨_ آرش آسمونی     ٣٥٠ هزار تومان

١٩_ سیامک همدانی  ٥٠ دلار

 

هلند:

٢٠_ فرشته مرادی و بهمن خانی      ١٠٠٠ یورو

 

فنلاند:

٢١_ امیر توکلی                             ١٠٠ یورو

٢٢_ شایسته رازی                         ١٥٠ یورو

 

آمریکا:

٢٣_ سعید مدانلو                           ٢٠٠٠ دلار

٢٤_ وفا و شری                             ١٠٠٠ دلار

٢٥_ ستار و یاسمن                        ١٠٠٠ دلار

٢٦_ عباس و فهیمه                        ١٠٠٠ دلار

٢٧_ علا فرهادی                            ٥٠٠ دلار

 

سوئد:

گوتنبرگ:

٢٨_ مجید حمیدیان                        ١٠٠٠ کرون

٢٩_ منیژه امید                              ١٠٠٠ کرون

٣٠_ از یوتبوری "بیاد منصور حکمت"   ٣٠٠ کرون

٣١_ rabatt dack                                    ٦٠٠ کرون

٣٢_ Deksan Food                               ٥٠٠ کرون

٣٣_ "ی" از طریق عبداله اسدی       ٣٠٠ کرون

٣٤_ سوسن صابری و منصور فرزاد     ١٠٠٠ کرون

٣٥_ جمشیده از طریق سوسن صابری ٢٠٠٠ کرون

٣٦_ رحیم مسعودی                       ١٥٠ کرون

٣٧_ پویا احمدی                            ١٥٠ کرون

 

 

سوئد: مالمو

٣٨_ فریده آرمان                                       ٥٠٠٠٠ کرون

٣٩_ فعالین حزب، جمع آوری کمک از مردم ٣٠٠٠ کرون

 

در پاسخ به فراخوان حزب برای جمع آوری صدهزار دلار در یک ماه، مبلغ ٤٤٩٣٠ دلار پس از ١٣ روز از اعلام کمپین جمع آوری شده و ٥٥٠٧٠ دلار دیگر باید جمع آوری شود.

 لیست شماره ٢

٢٩ اوت ٢٠٠٥

 پس از ١٣ روز از اعلام کمپین حزب برای جمع آوری صدهزار دلار در یک ماه، ٤٤٩٣٠ دلار جمع آوری شده است. ٥٥٠٧٠ دلار هنوز باید جمع آوری شود. همانطور که در لیست ١ اعلام شد تعدادی از افراد و نیز برخی واحدهای حزب مقادیری کمک مالی تعهد داده بودند که اسامی برخی از آنها در لیست شماره ٢ آمده است. هنوز مقدار قابل توجهی از تعهدات باقی مانده است.

چنانچه دوستانی اسمشان از قلم افتاده است لطفا در اسرع وقت اطلاع دهند تا در لیست شماره ٣ اسامی آنها اضافه شود.

 فنلاند

ندا                                   ١٠٠ یورو

عبدل گلپریان                     ١٠٠

ارغوان                              ٢٠

عمر معروفی                      ١٠٠

 

آمریکا:

خدر احمدی                      ٥٠٠ دلار

بیژن ج ٢ دالاس                  ١٠٠ دلار

مژگان روشن ضمیر و سعید صالحی نیا ١٠٠٠ دلار کانادا 

ارشان                                        ١٠٠

آذر غلامی                         ١٠٠

 

نروژ:

صالح فلاحی                      ١٠٠٠ کرون

ناصر احمدی                      ١٠٠٠

سام شریفی                     ١٠٠٠

صابر رحیمی                      ١٠٠٠

از طریق میزهای اطلاعاتی    ١٤٠٠

 

سوئد:

ستاره ناقدی                     ٥٠٠ کرون

پروین کابلی                       ٥٠٠٠

رحيم يزدانپرست                 ١٠٠٠

خليل کيوان                       ١٠٠٠ 

کريم شاه محمدى              ١٠٠٠

جميل و پريسا                    ١٠٠٠

شاهو وديا                         ١٠٠٠

از طریق پریسا و افسانه       ٥٥٠   

آرزو صالحى                       ١٠٠٠ 

جوانان کمونيست استکهلم  ٣٥٠٠

رامين S                          ٢٠٠  

ناصر رحمانى                     ١٠٠٠

رزگار روشن و آناهيتا ناصر     ٥٠٠٠ 

حسن صالحی                   ١٠٠٠

مزدک                               ١٠٠٠

علی حمیدی                     ١٠٠٠

مجید یزدانی                      ٢٠٠

حسن پناهی                     ١٠٠٠

حسن                              ٣٠٠

آذر پویا و هوشیار سروش      ٥٠٠٠

کمیته سوئد                      ١٢٦٠٠

مهدی مولائی                              ٢٠٠

شهلا نوری و دوستان          ٨٨٥

صابر نوری                          ١٠٠٠

محمود سبحانی                 ٣٠٠

ناصر احمدی                      ١٠٠٠

امیل                                ٢٤٠

کریم و شهلا                      ١٢٠٠

دکتر شهلا                         ٥٠٠

کبرا، شهلا و دوستان                    ٧٩٤

رفقای حزب در بوروس          ١٠٠٠ دلار

مریم طاهری و شهاب بهرامی ١٠٠٠ دلار

 

ایران:

مهرداد کوشا                      ٢٢٠ دلار

رامین و سارا اسدی            ١١٠٠ یورو

 

 

ونکوور:

رحیم غفاری                       ٥٠ دلار

مسعود آذرنوش                   ٢٠٠

اقبال از سازمان جوانان        ٥٠

عباس محمدی                   ٥٠٠

سلیمان سیگارچی             ١٠٠

مهرداد احمدی                   ٥٠

نرمین صالح                       ٥٠

رضا صبور                           ٢٠٠

اقبال                                ٥٠

فهیمه صادقی                    ٢٠٠
لیلی                                ٢٠

فرزانه محمدی                    ١٠٠

حسین بی سی                 ١٠٠

دوست پناهنده                   ٥٠

احمد                                ٥٠

حسین                             ١٠

منوچهر                                      ٢٠

عباس                               ٢٠

حمید شمشاد                             ٥٠

پیمان                               ١٠٠

مینا بهروزی                       ١٠٠

سنور                               ٥٠

 

 

تورنتو:

ناصر اصغری                       ٢٠٠ دلار

بابک یزدی                         ١٠٠

یدی محمودی                     ٣٥٠

از طریق یدی محمودی         ۲۰۰

از طریق میزهای اطلاعاتی      ٣٥٢

هما ارجمند                       ٥٤٠

جلیل بهروزی                     ٥٠٠

عباس محمدی                             ٢٥٠٠ کرون

 

 

آلمان:

رابعه آشتا               ١٠٠ یورو

برمن                       ٣٤

فرزانه درخشان         ٣٥

کلن، از طریق میز      ٤٧٤

دوستدار حزب ١        ٢٠٠

دوستدار حزب ٢        ١٠٠

علی محسنی          ١٥٠

کمیته فرانکفورت حزب         ٥٣٠

واحد کاسل             ٣٠٠

کمیته برمن              ١٠٠

پروین سلیمی          ١٠

فریدون فرجاد           ٢٠

پوران عظیمی           ٢٠

مریم صادقی            ٥٠

جمال خسروی         ٥٠

مهین درویش پوریان   ٣٠

جعفر رحمانی                    ٥

رضا خلعتبری            ٥٠

عماد                       ٢٠

ستار                      ٥

شمه صلواتی           ٢٠٠

 

جمع  لیست ٢          ٢١١٨٠ دلار

لیست ١                 ٢٣٧٥٠

جمع تاکنونی            ٤٤٩٣٠ دلار

 

در پاسخ به فراخوان حزب برای جمع آوری صدهزار دلار در یک ماه، مبلغ ٤٤٩٣٠ دلار پس از ١٣ روز از اعلام کمپین جمع آوری شده و ٥٥٠٧٠ دلار دیگر باید جمع آوری شود.

 لیست شماره ٢

٢٩ اوت ٢٠٠٥

 پس از ١٣ روز از اعلام کمپین حزب برای جمع آوری صدهزار دلار در یک ماه، ٤٤٩٣٠ دلار جمع آوری شده است. ٥٥٠٧٠ دلار هنوز باید جمع آوری شود. همانطور که در لیست ١ اعلام شد تعدادی از افراد و نیز برخی واحدهای حزب مقادیری کمک مالی تعهد داده بودند که اسامی برخی از آنها در لیست شماره ٢ آمده است. هنوز مقدار قابل توجهی از تعهدات باقی مانده است.

چنانچه دوستانی اسمشان از قلم افتاده است لطفا در اسرع وقت اطلاع دهند تا در لیست شماره ٣ اسامی آنها اضافه شود.

 فنلاند

ندا                                   ١٠٠ یورو

عبدل گلپریان                     ١٠٠

ارغوان                              ٢٠

عمر معروفی                      ١٠٠

 

آمریکا:

خدر احمدی                      ٥٠٠ دلار

بیژن ج ٢ دالاس                  ١٠٠ دلار

مژگان روشن ضمیر و سعید صالحی نیا ١٠٠٠ دلار کانادا 

ارشان                                        ١٠٠

آذر غلامی                         ١٠٠

 

نروژ:

صالح فلاحی                      ١٠٠٠ کرون

ناصر احمدی                      ١٠٠٠

سام شریفی                     ١٠٠٠

صابر رحیمی                      ١٠٠٠

از طریق میزهای اطلاعاتی    ١٤٠٠

 

سوئد:

ستاره ناقدی                     ٥٠٠ کرون

پروین کابلی                       ٥٠٠٠

رحيم يزدانپرست                 ١٠٠٠

خليل کيوان                       ١٠٠٠ 

کريم شاه محمدى              ١٠٠٠

جميل و پريسا                    ١٠٠٠

شاهو وديا                         ١٠٠٠

از طریق پریسا و افسانه       ٥٥٠   

آرزو صالحى                       ١٠٠٠ 

جوانان کمونيست استکهلم  ٣٥٠٠

رامين S                          ٢٠٠  

ناصر رحمانى                     ١٠٠٠

رزگار روشن و آناهيتا ناصر     ٥٠٠٠ 

حسن صالحی                   ١٠٠٠

مزدک                               ١٠٠٠

علی حمیدی                     ١٠٠٠

مجید یزدانی                      ٢٠٠

حسن پناهی                     ١٠٠٠

حسن                              ٣٠٠

آذر پویا و هوشیار سروش      ٥٠٠٠

کمیته سوئد                      ١٢٦٠٠

مهدی مولائی                              ٢٠٠

شهلا نوری و دوستان          ٨٨٥

صابر نوری                          ١٠٠٠

محمود سبحانی                 ٣٠٠

ناصر احمدی                      ١٠٠٠

امیل                                ٢٤٠

کریم و شهلا                      ١٢٠٠

دکتر شهلا                         ٥٠٠

کبرا، شهلا و دوستان                    ٧٩٤

رفقای حزب در بوروس          ١٠٠٠ دلار

مریم طاهری و شهاب بهرامی ١٠٠٠ دلار

 

ایران:

مهرداد کوشا                      ٢٢٠ دلار

رامین و سارا اسدی            ١١٠٠ یورو

 

 

ونکوور:

رحیم غفاری                       ٥٠ دلار

مسعود آذرنوش                   ٢٠٠

اقبال از سازمان جوانان        ٥٠

عباس محمدی                   ٥٠٠

سلیمان سیگارچی             ١٠٠

مهرداد احمدی                   ٥٠

نرمین صالح                       ٥٠

رضا صبور                           ٢٠٠

اقبال                                ٥٠

فهیمه صادقی                    ٢٠٠
لیلی                                ٢٠

فرزانه محمدی                    ١٠٠

حسین بی سی                 ١٠٠

دوست پناهنده                   ٥٠

احمد                                ٥٠

حسین                             ١٠

منوچهر                                      ٢٠

عباس                               ٢٠

حمید شمشاد                             ٥٠

پیمان                               ١٠٠

مینا بهروزی                       ١٠٠

سنور                               ٥٠

 

 

تورنتو:

ناصر اصغری                       ٢٠٠ دلار

بابک یزدی                         ١٠٠

یدی محمودی                     ٣٥٠

از طریق یدی محمودی         ۲۰۰

از طریق میزهای اطلاعاتی      ٣٥٢

هما ارجمند                       ٥٤٠

جلیل بهروزی                     ٥٠٠

عباس محمدی                             ٢٥٠٠ کرون

 

 

آلمان:

رابعه آشتا               ١٠٠ یورو

برمن                       ٣٤

فرزانه درخشان         ٣٥

کلن، از طریق میز      ٤٧٤

دوستدار حزب ١        ٢٠٠

دوستدار حزب ٢        ١٠٠

علی محسنی          ١٥٠

کمیته فرانکفورت حزب         ٥٣٠

واحد کاسل             ٣٠٠

کمیته برمن              ١٠٠

پروین سلیمی          ١٠

فریدون فرجاد           ٢٠

پوران عظیمی           ٢٠

مریم صادقی            ٥٠

جمال خسروی         ٥٠

مهین درویش پوریان   ٣٠

جعفر رحمانی                    ٥

رضا خلعتبری            ٥٠

عماد                       ٢٠

ستار                      ٥

شمه صلواتی           ٢٠٠

 

جمع  لیست ٢          ٢١١٨٠ دلار

لیست ١                 ٢٣٧٥٠

جمع تاکنونی            ٤٤٩٣٠ دلار

 لیست شماره ٤

کمپین مالی حزب، یک ماه صدهزار دلار

در ٩ روز آینده ٣١٧٢٠ دلار دیگر باید جمع آوری شود

 

از کمپین مالی حزب، یک ماه صدهزار دلار، سه هفته گذشته است و در مجموع ٦٨٢٨٠ دلار جمع آوری شده است و هنوز ٣١٧٢٠ دلار باقی مانده است. ضمن قدردانی عمیق از همه دوستانی که به این کمپین کمک کرده اند، همه شما عزیزان و علاقمندان به اهداف و آرمانهای این حزب و همه فعالین و دوستداران حزب در داخل و خارج کشور را به ادامه تلاش برای جمع آوری کمک مالی و تماس با دوستان و آشنایان و تشویق آنها به کمک به حزب فرامیخوانیم. به کمک های مالی ریز و درشت همه شما نیاز داریم.

 

کمکهای رسیده از:

ایران:

جمعی از دوستان کامی        ٦٠٠ هزار تومان

جمع آذرخش                     ٨٠ هزار

سعید رضائی                   ٥٠ هزار

شیوا از سنندج                  ٨٠ هزار

جمعی از دوستداران حزب از طریق کریم شاه محمدی ٢٣٠ هزار

 

سوئد:

حوزه کارون                    ٣٠٠٠ کرون

سامان پیراسته                  ١٠٠٠

سازمان جوانان کمونیست    ٧٩٤

پروین شاعری                  ١٠٠

نرگس زنگنه                    ١٠٠

از طریق پریسا و افسانه     ٢٥٠

دوستدار حزب                  ٤٠٠

کارمند آ ب  اف                ٥٠

سازمان جوانان کمونیست گوتنبرگ  ٩٣٠

کمک از طریق عبدالله اسدی ٣٠٠٠

شراره نوری و نازنین صدیقی ( سازمان جوانان) ٣٥٠

دلارام                             ١٠٠٠

بهروز مهرابادی               ١٠٠٠

غلام و آذر                         ٥٠٠

برنا                               ٢٠٠

دوست حزب                      ٣٠٠

اقدام ابتکاری پروین کابلی و شهلا نوری ١٧٠٠

یکی از حوزه های حزب کمونیست کارگری در استکهلم، حوزه ستاره ١٠٠٠٠

از طریق میزهای اطلاعاتی استکهلم ١٥٠٠ 

روحى                            ١٠٠

سارا و سياوش دانشور       ٢٠٠٠

روزبه سيدنى                   ١١٢٥

الیزابت شاه محمدی            ١٠٠٠

شراره نوری                    ١٠٠ دلار

دوستدار حزب                  ٥٠ دلار

اعضای یکی از حوزه های حزب کمونیست کارگری در استکهلم، بنام حوزه مونا، مبلغ ٢٠ هزار کرون تجهیزات کامپیوتری مورد نیاز حزب را بعهده گرفتند.

 

فنلاند:

شمه                               ٥٠ یورو

عمر معروفی                    ٥٠

ژینو                              ٥٠

سوما                              ٣٠

A-R                             ١٠

Kirsi                             ٢٠

 

کانادا، ونکوور

خلیل                              ١٢٠ دلار

فرح                               ٥٠

مرتضی                          ٥٠

دوستدار حزب                  ٥٠

از طریق میزهای اطلاعاتی ١٦٠

ایرج                              ١٠٠

جمشید صبوری                ١٠٠

 

شرق کانادا

از طریق ميز هاي اطلاعاتی٣٠٢

کارزان                           ٢٠

نسرين يونسي                   ٥٠

سعيده                             ١٠٠٠

فريدون فرهي                   ٣٠٠

فريدون و آسيه                  ٢٠٠

فروغ ارغوان                   ٢٠٠

محمد کاظمي                    ١٠٠

مسعود فرزانه                   ١٠٠

علي بويري                      ١٠٠

پوران                             ٢٠٠

فريبا مهربان                    ٥٠

 

 

واحد حزب در نروژ، از طریق میز مالی اطلاعاتی ١١٠٠ کرون

 

آلمان:

کلن، از طریق میز اطلاعاتی٥٠

از طریق مینا و محبوبه       ٣٠

امير راد                          ٢٠ 

دکتر                              ١٠

نويد                               ١٠

دوستدار حزب                  ١٠٠

دوستدار حزب                  ١٠٠

فدراسيون                        ٣٦٠

کاسل، از طریق ميز اطلاعاتی          ٨٠

برلين، از طریق ميز اطلاعاتی توسط فرزانه درخشان ٥٥

شروين شريعت ندار           ٢٠

فرد                                ٢٠

اسماعيل ايلجانى                ٦٠

برمن، از طریق میز اطلاعاتی٧٤

واحد حزب در برمن، یک اقدام ابتکاری٥٦

حميد رحيم پور                 ١٠٠

داريوش صفا                    ١٠٠

رورگبيت:

احمد رزا مردانى               ١٠

حميد شعبانى                    ١٠

محمد عبدالهى                   ٢٠

فريبا کيهانى                     ٥

ماهپاره رشيدى                 ٢٠

سوسن احمد پور                ٢٠

شاهين احدپور                  ٢٠

مهدى دگمه چى                 ٢٠

 

هلند:

فرشاد حسینی                   ١٠٠ یورو

 

 

فدراسیون پناهندگان ایرانی   ٥٠٠ دلار

 

جمع لیست ٤        ١٣٤٨٠ دلار

لیست ١              ٢٣٧٥٠ دلار

لیست ٢              ٢١١٨٠ دلار

لیست٣               ٩٨٧٠ دلار

 

جمع تاکنونی        ٦٨٢٨٠  دلار

 

لیست شماره ٥، ٨ سپتامبر

کمپین مالی حزب، یک ماه صدهزار دلار

در هفته آخر کمپین ١٨٢٠٠ دلار دیگر باید جمع آوری شود

 

از کمپین مالی حزب، یک ماه صدهزار دلار، ٢٣ روز گذشته است و در مجموع ٨١٨٠٠ دلار جمع آوری شده است. در هفته پایانی کمپین ١٨٢٠٠ دلار دیگر باید جمع آوری شود. ضمن قدردانی عمیق از همه دوستانی که به این کمپین کمک کرده اند، همه علاقمندان به حزب و اهداف و آرمانهای آن در داخل و خارج کشور را به ادامه تلاش برای جمع آوری کمک مالی و تماس با دوستان و آشنایان و تشویق آنها به کمک به حزب فرامیخوانیم. تلاش کنید این کمپین به همه هدف تعیین شده خود برسد.

 

کمکهای رسیده برای این لیست از:

 

ایران:

٣ نفر از کارگران  یکی از شهرهای مرکزی معادل ١٠٠ دلار

 

سوئد:

فواد سلطانی                               ٥٠٠ کرون               

فریدون                                      ٣٠٠

مهر ج                                       ٢٠٠

هوتن ج                                     ٢٠٠

فریگا سالن                                 ٢٠٠   

داوود ۔ ر                              ٣٠٠           

نیکی                                         ١٠٠٠

یک دوست                 ١٠٠

کریم                                          ١٠٠

محمود نیک آور                          ١٠٠٠

سلیم                                          ٥٠

شهریار                                      ١٠٠

اصفهان                                     ١٠٠

کریم تاونده                                 ٣٠٠٠

 R-Mاز طریق سيما بهارى          ٤٠٠ 

افسانه و محمد                             ٢٠٠٠

ماتى استکهلم                              ١٨٠

سيامک بهارى و کيميا پازوکى ٣٠٠٠

ع از لوند                                   ٥٠٠

مهران مجیدی                             ٥٠

جاوید ناصری                             ٥٠٠

جمع آوری از طریق ح و ف ٢٤٥٥

ف  از طریق حسن ص                 ۵۰۰

از طریق میز اطلاعاتی در مالمو ۴۰۰

عباس از طریق حوزه ستاره ١٥٠٠

خورشید                                     ٢٠ یورو

 

انگلیس:

جلیل جلیلی                ١٠٠ پوند

مازند                         ٥٠

بیژن                          ٥٠

 

هلند:

فرشته مرادی و بهمن خانی ١٥٠٠ یورو

 

آلمان:

محمود جليلى                              ١٥٠

فرشاد پيروز                               ١٠٠

منوچهر ژندى فر                         ١٠٠

محمدامين کمانگر                        ١٠٠

شهناز مرتب و ناصر محمودى ١٠٠

مهران                                       ٥٠

سعيد ويسى                 ٥٠

صمد و محمد واقدر و صادق ٢١٥

از طریق ميزهای اطلاعاتی در کلن                ٢٨٣

میزهای مالی در برمن  ٤١

از طریق واحد برمن    ٢٧

بهمن آموز                  ٥٠

مهرداد طیبی                               ٣٠

مهین کوشا                                 ٥٠

سهيلا کيانى                                ٥٠

عارف طهماسب                          ١٥٠

حوزه ويدا از روگبيت  ٨٠

زهره عليايى                               ٣٠

پرويز عزيزيان                           ٣٠

مجيد                                          ٣٠

سیاوش چراغپور                        ٥٠

کمیته کلن                   ٣٠٠

از طریق مینا احدی      ٥٠٠

فرهاد زندی                 ١٠٠ یورو

لازم به توضیح است که در لیست شماره ٢ کمک کمیته فرانکفورت ٥٣٠ یورو نوشته شده بود از طرف نوید محمدی ٣٢٠ یورو، شهناز مرتب ٥٠، مهران ٥٠، سهیلا ١٠، سعید ویسی ٥٠  و محمود جلیلی ٥٠ میباشد.  

 

آمریکا:

فرهاد                         ١٠٠ دلار

محسن ازقندی             ٢٠٠

نیما آزاده    ٢٠٠

حمید اشکانی              ٢٠٠

ملیحه ممتاز                ٢٠٠

مینا آرمانزاد               ١٥٠

جمع آوری توسط سعید مدانلو ١٠٠٠

علی جوادی                ٢٠٠٠

 

فنلاند:

فرهاد زندی                                 ١٠٠ یورو

آلپاچینو                                      ٤٠

امیر صالحی                               ١٠

D                                             ١٠

 

شرق کانادا:

مریم درخشان                              ١٠٠ دلار کانادا

سهیلا میلانی                              ٥٠

امیر حسن زاده                            ١٠٠

جمشید هادیان و جمعی از دوستداران حزب ١٠٠٠

کمکهای جمع شده از طریق بانو مخبر             ٥٠٠ دلار آمریکا

 

جمع لیست ٥                              ١٣٥٢٠

لیست ١     ٢٣٧٥٠

لیست ٢     ٢١١٨٠

لیست٣      ٩٨٧٠

لیست ٤                                     ١٣٤٨٠

 

جمع تاکنونی               ٨١٨٠٠    دلار

مانده تا ١٠٠٠٠٠ دلار                 ١٨٢٠٠ دلار

 لیست شماره ٦، ١٢ سپتامبر

 

کمپین مالی حزب، یک ماه صدهزار دلار

در ٣ روز آخر کمپین ٥٩٤٠ دلار دیگر باید جمع آوری شود

 

از کمپین مالی حزب، یک ماه صدهزار دلار که در تاریخ ١٦ اوت شروع شده بود، ٢٧ روز گذشته است و در مجموع  ٩٤٠٦٠ دلار جمع آوری شده است. در سه روز پایانی کمپین ٥٩٤٠ دلار دیگر باید جمع آوری شود تا حداقل به ١٠٠ هزار دلار برسد. ضمن قدردانی عمیق از همه دوستانی که به این کمپین کمک کرده اند، همه دوستان و علاقمندان را به ادامه تلاش برای جمع آوری کمک و تماس با دوستان و آشنایان و تشویق آنها به کمک به فراخوان حزب فرامیخوانیم.

گزارشاتی از ایران از شهرهای تبریز، تهران، مشهد، سنندج، یکی از شهرهای شمالی، بندرعباس بدست ما رسیده است که  دوستان ما مشغول جمع آوری کمک مالی برای این کمپین هستند. ضمن قدردانی مجدد تقاضا میکنیم حداکثر ظرف یکی دو روز آینده مبلغ جمع آوری شده و اسم یا اسامی که باید اعلام شود را به اطلاع ما برسانند تا کمک آنها در آخرین لیستی که روز پنجشنبه اعلام میشود درج شود.

 

ایران:

جمع آذرخش                            ١٥٠ هزار تومان، سری دوم

ویتا                                                             ٣٠٠ هزار

سنجری از سازمان جوانان کمونیست                  ١٠٠ هزار

 

دانمارک:

مراد شیخی                              ٢٠٠٠ کرون

 

نروژ:

از طریق  میزهای اطلاعاتی ٢٠٠٠ کرون

کمک واحد حزب در نروژ          ١٥٠٠

 

انگلیس:

کیوان از شفیلد                          ٣٠ پوند

کمک از طریق میز اطلاعاتی ٧٩

سهیلا شریفی و علی فرهنگ ٣٠٠

شهلا صفائی                            ٤٠

مقداد فرخزاد                            ٤٠

دوستدار حزب، لندن                  ٣٠

علیرضا، لندن                          ١

آذر ماجدی                              ٥٠٠

 

سوئد:

دنیس آزاد          ٥٠٠

ناهید                                      ٥٠٠

کمک جمع آوری شده توسط عبه اسدی ٤٠٠٠

لاهیجی                                  ١٠٠

سامی                                     ٥٠٠

حسین                                    ١٠٠

کمک                                     ٢٣

محمد منیری      ٤٠

بیژن                                      ١٠٠

دکتر شهلا         ٥٠٠

مقدم                                       ٥٠٠

ناظری                                   ٢٠٠

مسعود                                   ٥٠

جلال                                     ٢٠٠

صابر نوری      ١٠٠٠

کاظم کاظمی                            ١٠٠

اسماعیل مسعودی                                           ٢٠٠

جمع آوری توسط بهرام جهانبخش و پروین جبارزاده ٤٢٢٥

سازمان جوانان کمونیست گوتنبرگ                     ٦٠٠

فریبا از طریق شراره                                      ١٠٠

سازمان جوانان کمونیست گوتنبرگ                     ٧٠٠

جمع اوری توسط عبداله اسدی      ١١٠٠

جمع آوری توسط فعالین حزب در مالمو ٦٤٠٠

از طریق میز مالی در استکهلم      ٩٠٠

 

کانادا:

خلیل                                                            ٨٠ دلار

مهین نریمانی                          ١٠٠

ایرج عبداللهی                           ١٠٠

آذر ونکوور                            ٥٠٠

فیونا                                                            ١٠٠

به یاد محمد علی پرتوی              ٢٠٠

بهنود از طریق صابر آزاد           ١٠٠

نیلوفر  از سازمان جوانان کمونیست                    ٥٠

محمد کاظمي ( سری سوم) ١٠٠  

آناهيتا کاظمي                           ٢٠

منير کاظمي                             ٨٠

محمود احمدي                          ١٠٠

ميترا دانشي و دوستداران            ١٠٠٠

از طرف مريم درخشان(بار دوم)٥٢

از طريق ميز هاي اطلاعاتی در تورنتو ١٨٨

سوسن احمدي و دوستداران         ٣٢٥

دوستي از ويني پگ                   ١٠٠

کمک کمپين شريعه                    ١٠٠٠ (جمع آوری کمک توسط لاله و شهرام جلالي زاده، مريم درخشان، سوسن احمدي)

مسعود، اوتاوا                          ٥٠ 

مکانيک ( از طريق خلیل ک)٥٠

بنفشه                                                           ٥٠

 

آمریکا:

خسرو                                                          ٥٠٠ دلار

روزبه از دالاس                       ١٠٠

سعید سلطانپور                         ٤٠

داریوش از سیاتک                                          ١٠٠

گلایل نقاش، نیویورک               ٢٠٠

نیاز، نیویورک                         ١٠٠

 

آلمان:

از طریق ميز اطلاعاتی در کلن ١٠٥ یورو  

اسکندر گل نظرى                                           ٢٠

مقصود قنبرى ديوشلى                ٢٠

سعيد رفيعى زاده آزاد                 ٥٠

بهزاد ذوقى                              ١٥

از طریق ع  صيد مرادى            ٥٩

دوستدار حزب                         ١٥٠

سارا،  نوش آفرين، امراله           ٢٠٠

حبيب نصوحى                         ١٠٠

گابى از برمن                           ٢٠

کامران                                                         ٢٠

على آ عبدالهى، مطلق، سهند، تهران ٥٠

فرشاد درخشان                        ٣٥

از طریق سیامک از کاسل          ٢٠

 

فنلاند:

خسرو شیرزاد                         ١٠٠ یورو

 

جمع لیست ٦                           ١٢٢٦٠

لیست ١                                                        ٢٣٧٥٠

لیست ٢                                                        ٢١١٨٠

لیست٣                                                         ٩٨٧٠

لیست ٤                                                        ١٣٤٨٠

لیست ٥                                                        ١٣٥٢٠

 

جمع تاکنونی                             ٩٤٠٦٠ دلار

مانده تا ١٠٠٠٠٠ دلار                ٥٩٤٠ دلار

 

 

 

ليست کمک مالي به حزب کمونيست کارگري ايران

 

کمپين مالي يکماهه حزب روز ١٥ سپتامبر، ٢٤ شهريور، به پايان رسيد. اما همانطور که اطلاع داده بوديم در پاسخ به فراخوان کمپين يک ماهه حزب، کمک هائي در راه بود که در زير ملاحظه ميکنيد. با تشکر از همه دوستان عزيزي که به فراخوان کمک مالي حزب پاسخ دادند:

 

ليست شماره ٨، ٢٢ سپتامبر، ٣١ شهريور

 

کانادا:

سليمان سيگارچي                          ٥٠ دلار

کبرا از طريق مينا بهروزي             ٢٠

روناک از طريق مينا بهروزي          ٢٠

سايه، تورنتو                                ٤٠٠

بهمن آ                                        ٥٠

از طريق ميز مالي اطلاعاتي            ٢٧٥

از طريق بابک يزدي                     ٣٠

دوستان ويني پگ                          ٤٠

 

ايران:

جيمي، تهران                                ٥٠٠ دلار

 

آلمان:

مهدي از کلوه                               ٢٠ يورو

ميترا، کلن                                   ٢٠

مهدي اسماعيلي                             ٢٠

از طريق ميز اطلاعاتي، کلن            ٥٣

مقصود قنبري ديوشلي                    ٣٥

از طريق مينا احدي                        ٣٠٠

 

سوئد:

سينا فتاحي                                   ٢٠٠ کرون

غلام                                          ١٠٠

جلال شرفزاده                              ٥٠٠

حوزه کارون                                ٧٥٠

عباس فرهمند                               ٢٦٠

از طريق پريسا و افسانه                 ٢٠٠

 

انگليس:

امين ص                                     ٣٠ پوند

 

جمع ليست شماره ٨                        ٢١٠٠ دلار

جمع ليست هاي قبلي                       ١١٥٧٦٠ دلار

کل کمک مالي جمع آوري شده          ١١٧٨٦٠ دلار

 

تصحيح:

در ليست شماره ٧ نوشته شده بود خانواده رويا ١٣٠٠ فرانک که خانواده رويال ٣٠٠ فرانک درست است.

همينطور ٣٠٠ کرون کمک به اسم مريم طاهري اعلام شده بود که اين کمک از طريق دوستان او بوده است.