حذف سرود انترناسیونال در مراسم مختاری و پوینده توسط شهروند!

بابک یزدی

babakyazdi@yahoo.com

www.babakyazdi.com

 

سایت آشوب سایتی که از داخل ایران اداره می شود گزارشی از مراسم سالگرد قتل محمد جعفر پوینده و محمد مختاری داده است۔  این گزارش در تعدادی از سایتهای آپوزیسیون در خارج نیز منعکس شده است۔

نشریه شهروند سه شنبه ۱۵ آذر (۶ دسامبر) شماره   ۱۰۴۰ گزارش کامل آن را از همین سایت نقل کرده است۰  اما مهمترین  پیام این گزارش را سانسور کرده است۰

گزارش در پایان خود چنین می گوید  " بعد از خواندن پیام سیاوش مختاری آرام آرام نوای سرود (( سر اومد زمستون )) بر فضا طنین انداز شد. جمعیت نیز با همراهی جوانان این سرود را خواندند. سپس حاضران با تشکیل یک حلقه سرود (( قسم خوردم بر تو ای عشق)) را زمزمه کردند. بعد از آن سرود ارغوان ها را هم صدا خواندند و پای بر زمین می کوبیدند.

در انتها نیز جمعیت با مشت های گره کرده افراشته شده در آسمان سرود انتراسیونال را یک صدا خواندند و فضای  خاص و شور انگیزی را ایجاد کردند.

پاراگراف آخررا شهروند به کلی سانسور کرده است۰

در اینجا من لینک سایت آشوب

http://ashoob.com/article.aspx?id=225

و لینک سایت شهروند

http://www.shahrvand.com/FA/Default.asp?Content=NW&CD=IN&NID=21#BN1040

را با هم می آورم تا خوانندگان خود قضاوت کنند! جالب است که هر دوی این مطالب از سایت  "آشوب"  و گزارش آقای "فؤاد شمس"  هست  و  منبع خبر هر دو هم یکی است  و شهروند نمی تواند ادعا کند که خبرنگارش این تیکه را ندیده، نشنیده و یا۰۰۰ شاید هم وقتی که " جمعیت با مشت های افراشته شده در آسمان سرود انترناسیونال را یک صدا می خواندند و فضای خاص شورانگیزی را ایجاد کرده بودند" خبرنگار شهروند  در گوشه ای با امثال رئیس دانا گوششان را محکم گرفته بودند تا طنین سرود انترناسیونال و به روایتی صدای  انقلاب مردم را نشنوند  و بعد هم طبق گزارش شتر دیدی ندیدی!

یک بار دیگر شهروند ثابت کرد که تحمل رادیکالیسم، انقلابیگری، چپ، سوسیالیسم، کمونیسم و انقلاب مردم ایران را ندارد۰ شهروند هنوز ۲ خردادی را نمایندگی می کند که جنازه اش بر دوش طرفدارانش مانده است۰  شاید هم فکر می کند سرود انترناسیونال هنوز برای مردم ایران زود است!

شهروند حتی وقتی نقل قولی را از سایتی در داخل ایران هم می آورد،  قسمت مهم آنرا  که حرکتی انقلابی و با شهامت از جوانان و مردمی انقلابی و رزمنده ایست  که  زیر شلاق و چماق و سرکوب رژیم  یک صدا دست در دست هم سرود انترناسیونال می خوانند را سانسور می کند۰ چون سرود انترناسیونال با چپ ،  انقلاب، سوسیالیسم و کمونیسم تداعی می شود و این را به مذاق راست جامعه و نمایندگانش خوش نمی آید۔

سالها پیش وقتی مراسم بزرگداشت احمد شاملو در زمان حیاتش در تورنتو برگزار می شد میرزا آقا عسکری  از جمله سخنرانانی بود که گفت " ما نباید چپ روی و زیاده روی کنیم چون شاملو در ایران است و ممکن است از نظر امنیتی برایش خطرناک باشد"!۔

از طرف دیگر اما وقتی  اسماعیل نوری علا میکروفون را به دست گرفت در جواب ایشان گفت " شما راست روی های خود را در خارج از کشور و اینکه می خواهید کتابهایتان را در داخل به فروش برسانید و از این نمد کلاهی بسازید را بهانه مسئله امنیتی شاملو نکنید۰  شاملو در داخل هم از شمای در خارج رادیکالتر است"۰

حالا شاید شهروند هم خواسته مسئله امنیتی سایت آشوب و یا جمعیت  انقلابی و کمونیستی که دست در دست هم و متحدانه و یک صدا سرود انترناسیونال می خوانند را  رعایت کند؟!

باید گفت نه تنها  این جمعیت و مردم  در داخل که حتی سایت آشوب نیز از شهروند خیلی رادیکالتراست۔