اعظم جان با سلام

من با اکثر حرفها و پيشنهاد هاى شما مشکلى ندارم.

در ضمن اختلافات درونى حزب هم به هيچ وجه ربطى به مسئله بى خدايان نداشته و ندارد.

بنابراين شما مى توانى مطالب شماره بعدى را آماده کرده و بفرستى.

همانطور که مى دانى ما در ١٨ و ١٩ سپتامبر کنگره داريم و بهتر است که شماره بعدى را تا ١٤ سپتامبر آماده کنيم.

من هم از رفقاى اين طرف خواهم خواست که اختلافات ٢ حزب را به اين مسائل ربط ندهند. و به درخواست شما پاسخ مثبت بدهند و در ضمن خودم هم مى توانم اگر مايل باشى از آنها مطلب بگيرم.

مواظب خودت باش

قربانت

بابک