درخواست مناظره پالتاکى بين رفقا حميد تقوائى و کورش مدرسى

رفقا:

من هم مثل اکثريت کادرهاى اين حزب معتقدم تنها راه بيرون آمدن از اين بن بست فعلى کنگره فوق العاده است و پلنوم کارى نخواهد کرد کارستان! اما در حال حاضر

درخواست مى کنم قبل از پايان سمينارها يک سمينار مشترک (مناظره پالتاکى) بين رفقا کورش و حميد در مورد اختلافات داخلى گذاشته شود و بصورت مناظره ( وقت مساوى مثلا هر نوبت ١٠ يا ١٥ دقيقه و يا حتى ٥ دقيقه ٥ دقيقه) و يا هر طور که خودشان توافق کنند داده شود.

در اين صورت کادرها مى توانند خارج از توهين ها و اتهاماتى که بيشتر از يک جناح (راست) به ديگرى زده است، يک جمع بندى و نتيجه گيرى بهترى از پايان اين مباحث داشته باشند.

٭٭٭

در ضمن من نامه اى به رفيق فاتح شيخ که مسئول سمينارها هست در مورد سمينار رفيق رحمن دادم که هنوز جوابى دريافت نکردم.

مضمون نامه اين بود که، به گفته خود رفيق فاتح قرار بود فقط به رفقا حميد و کورش سمينار اضطرارى داده شود. چرا اين قرار زير پا گذاشته شد. و رفيق رحمن از اين قانون مثتثنى شد؟ در صورتيکه رفيق رحمن آن صحبتها را در سمينارى کرده بود که اصلا سمينار خودش نبود و سمينار اصطرارى رفيق کورش بود!

آيا به رفيق اصغر هم اين فرصت داده مى شود که به رحمن جواب بدهد ؟ و يا چون رفيق فاتح خودش در يک جناح قرار دارد قرارها و قوانين ايشان شامل يک بام و دو هوا مى شود؟

با تشکر بابک يزدى

١٦ آگوست ٢٠٠٤