توضیح

 

باید به اطلاع بییندگان عزیز برسانم که سایت بیخدایان با ابتکار و هزینه شخصی من درست شد و تا هشت شماره از آن من و اعظم کم گویان آن را در آوردیم. و قرار براین بود که سایتی حزبی نباشد و متعلق به همه ی بی خدایان باشد، ولی اعظم اول سعی کرد آن را حزبی کند و بعد که من به این موضوع اعتراض کردم ایشان گفت قرار است این سایت "بیخدایان حزب کمونیست کارگری " باشد.

 بعد ها که اختلافات درون حزب بیشتر علنی شد من بیشتر به این موضوع پی بردم که نه تنها این سایت حزبی شده که حتی جناحی هم شده و به یک جناحی از حزب تعلق گرفته  ( جناحی که بعدها با موضع راست  حزب کمونیست کارگری را ترک کرد). از اینرو با اینکه بی خدایان را من ثبت کرده بودم و با هزینه شخصی من تا موقع انشعاب راست از حزب  به اینجا رسیده بود،  و من  می توانستم سایت را برای خودم نگه دارم . چون اگر سایت حزبی بود که اعظم دیگر از حزب رفته بود و اگر هم حزبی نبود که باز با ابتکار و بودجه شخصی من به اینجا رسیده بود.  اما  بنا به پیشنهاد حمید تقوایی و موافقت خودم وارد جنگ در این عرصه نشدم و آن را دو دستی تقدیم اعظم کردم.

 اکنون می بینید که این سایت شده سایتی کاملا گروهی و مربوط به جریان به اصطلاح "حکمتیست". حتی مطلبی راکه من  در بی خدایان شماره ٦ تحت عنوان "چرا مسلمان نیستم "  داشتم  را از صفحه مربوط به این کاتاگوری در آورده اند. فکر می کردم حد اقل در بی خدایی شان کمی دید بازتری داشته باشند!  عاقبتشان به خیرباد